HUKUKİ MEVZUAT

 

Şirketler Hukuku Ulusal ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu
Şirket Birleşme ve Devralmaları ,
Öz Sermaye Tespiti,
Sermaye Arttırımı ve İndirimi Hisse Alım-Satımı,
Devri,
Rehni Risk Yönetimi,
İrtibat Bürolarının Kurulması,
Haksız Rekabetin Önlenmesi,
Gayrimenkul Hukuku,
Mülkiyetin Devri ve Yönetimi,
İpotek Tesisi ve Fekki,
Her Türlü Tapu İşlemler,
Kiralama,
Sermaye Piyasası Hukuku,
Menkul Kıymetlerin ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Yönetimi,
Risk Yönetimi
Sözleşmeler Hukuku,
Ortaklık Sözleşmeleri,
Satım Sözleşmeleri,
Joint-Venture, Franchising ve Leasing Sözleşmeleri,
İnşaat Sözleşmeleri,
Yönetim,
Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri,
Lisans Sözleşmeleri,
İş Sözleşmeleri
İdare İle Yapılacak Her Türlü Sözleşme
Fikri Mülkiyet Hukuku
Marka ve Haklarına İlişkin Her Türlü İşlem
Patent ve Haklarına İlişkin Her Türlü İşlem
Endüstriyel Tasarım ve Haklarına İlişkin Her Türlü İşlem
Telif Hakları Ticari Sırların Kötüye Kullanılmasının Engellenmesi,
Birleşme ve Devralmalarda Fikri Mülkiyet haklarına İlişkin
Olarak danışmanlık Hizmeti Verilmesi, Yabancı Sermaye Hukuku,
Ceza Hukuku,
Enerji Hukuku,
Rekabet Hukuku,
İdare Hukuku,
İcra ve İflas Hukuku,
Şahsın Hukuku,
Değerleme,
Tahkim,
Alternatif Çözüm Yolları