GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

 
 
A PLUS, Gümrük ve Dış Ticaret alanında deneyimli hukuki alt yapısı ile gümrüklerde karşılaşılabilecek sorunları azaltma, maliyet düşürücü ve zaman kazandırıcı yeni gümrük tekniklerinden faydalanma, şirketlerin gümrük müşavirleri ile ilişkilerini düzenleme, Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları açısından bilgilendirme ve gümrüklerde karşılaşılabilecek sorunların çözümü hususlarında önemli fayda sağlamaktadır.

 

A PLUS, Vergi ve Mali Hukuk alanlarında dış ticaret ve gümrük danışmanlığı ile birlikte gümrük uyuşmazlıkları konusunda İdari aşamada ilk ve ikinci itirazların hazırlanması, yargı aşamasında dava dilekçesinin oluşturulması ve takibi konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.Dolaylı Vergiler, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık ile ilgili hizmetlerimiz

 

 • Gümrük Uygulamaları Risk Analizi
 • Gümrük Uygulamaları Fırsat Analizi
 • Tarife Pozisyonu Tespiti
 • Gümrük Vergileri
 • KDV ve Gümrükte KDV uygulamaları
 • ÖTV uygulamaları
 • Gümrük Kıymeti
 • Royalti Uygulamaları
 • Dış Ticarette Standardizasyon
 • Geçici İthalat
 • Bedelsiz İthalat
 • Dolaşım Belgeleri ve Menşe Sertifikaları (A.TR, EUR.1)
 • Gümrük Antrepoları
 • Finansal Leasing (Cross Border Leasing)
 • Serbest Bölgeler
 • Avrupa Birliği Uygulamaları
 • Serbest Ticaret Antlaşmaları
 • Sonradan Kontrol Belgesi
 • Dahilde İşleme
 • Hariçte İşleme