ULUSLARARASI BORÇ TAHSİLİ

 
Dünyada ticaret hacmi hızla gelişirken, Türkiye’de ve yurt dışında faaliyet gösteren firmalar arasında işbirliğinin zedelenmemesi ve ayni zamanda borç ve alacak konularının ortaya çıkması karşısında hukuksal sorunlarınızın yargı yoluna gitmeden çözümlenmesine ve sonuçlandırılmasına yardımcı olmak A PLUS olarak temel amacımızdır.

A PLUS sayesinde ödemesini ihmal eden borçlu müşteriniz ile oluşturulacak köprü sayesinde her iki tarafın da zarar görmeyeceği ortak bir ödeme modeli geliştirilmekte, bu modelin dikkatli ve özenli bir ilgi ile uygulanması neticesinde borcunu ödemeyen müşterinin uzun süre “müşteri” olarak kalması sağlanmaktadır.

A PLUS, dünya çapında özellikle Avrupa ülkelerinde birlikte çalıştığı partnerleri aracılığıyla ticari alacak yönetimi piyasasında karşılaşılan risk ve problemlere karşı, sistemli ve seri bir şekilde çözümler üretmektedir.