MALİ DANIŞMANLIK

 
Müşavirlik hizmetleri
Mali mevzuata ilişkin kapsamlı rapor
Şirketinize özel vergi planlaması
Şirket kuruluşları, teşvik ve yabancı sermaye uygulaması
Mali konulara ilişkin personel eğitimi
Diğer mali danışmanlıklar
Vergi danışmanlığı
Vergi planlaması
Mali mevzuat değişikliklerini bildirmek ve vergi sirkülerleri
Vergi incelemelerinde mükellefi temsil
Vergi uzlaşma görüşmelerine katılmak
Vergi dava ve ihtilaf dilekçeleri hazırlanması
Vergi davalarına katılmak
Şirket kurulması ve modern bir işletme olarak faaliyette bulunulması için tüm gerekli altyapının hazırlanması
Maliyet, yönetim ve enflasyon muhasebesi dahil, muhasebe sistemlerinin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesi
Anahtar teslim olarak kanuni defterlerin tutulması ve tüm mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi
Uluslararası çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarından yararlanma imkan ve koşulları
Serbest bölgelerde faaliyet
Yabancı sermaye giriş izinleri, sermaye ve kar transferleri
Mali analiz, fizibilite raporları hazırlanması ve yatırım projelerinin değerlendirilmesi
Hakemlik ve bilirkişilik
Tasfiye
Kamu sektörü ve hizmet reformları