Anasayfa

WebWork

WebWork Mobile

Sektörler

İletişim


Ölçülemeyen Geliştirilemez.
WebWork CMMS, bakımla ilgili tüm faaliyetleri tek merkeze toplar. Ekipman yapısı oluşturarak en alt detaya kadar maliyet takibini olanaklı kılar. Arıza Analiz Kodlarıyla arıza bildirimleri arasında sebep-çözüm ilişkisi kurar. Tüm işçilik süre ve maliyetleri, kullanılan malzeme giderleri iş emirleriyle ekipmanlara aktarılır. Anlık olarak arıza analizleri ve giderlerini raporlar.

Maliyet Merkezleri Nasıl Karlılık Merkezi Olabilir?
Bakım faaliyetleri doğru planlandığında üretim kayıplarını engeller, fire oranlarını düşürür. Ürün kalitesi üzerinde doğrudan etkendir. Bakımları yapılan ekipmanlar tasarım enerji değerlerini tüketir. Ekipman sürdürülebilirliği artar.

Çevreye Duyarlı Sistemler
Bakım faaliyetlerinin organize edilmesi, arıza analizleriyle geliştirilen koruyucu bakım planları öncelikle enerji tüketim değerlerini azaltacaktır. Enerji tasarrufu karbon salınımını da doğrudan etkilemektedir. Ürün firelerinin azalması daha az kaynak israfı anlamına gelmektedir.

 Workplus 2009© Tüm Hakları Saklıdır.